ORATORI DE GRĀCIA
Oratori de Sant Felip Neri

News:


Benvinguda

Sigueu totes i tots benvinguts a la nostra pàgina web de l’Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia.

Som aquí, al barri de Gràcia, de Barcelona, des de finals del segle XIX.

Com qualsevol altre Congregació de l’Oratori, som una família de preveres i germans al servei de la comunitat de laics que, uns i altres, ens apleguem per viure i aprofundir la nostra fe, tot celebrant-la en la litúrgia, tractant familiarment la Paraula de Déu i testimoniant l’Amor de Déu amb el nostre apostolat. Apostoladibuixt que, d’altra banda, no es limita tan sols a les tasques que es realitzen de portes en dins, sinó que, des dels seus orígens, el nostre Oratori es cridat a ajudar a les comunitats parroquials i religioses veïnes i de la diòcesi i sempre oberts a les necessitats i manifestacions culturals de la nostra ex-vila gracienca.

Esperem que tot navegant per la nostra història passada i present, pugueu copsar la intuïció de futur que oferim: esdevenir més i més fills de Déu, estimant-nos els uns als altres.